Apr 22, 2016

Dzień Ziemi u Smerfów


Dzieci z najstarszej grupy przygotowały krótkie, proekologiczne przedstawienie dla wychowanków przedszkola pt. ,,Lekcja o Ziemi”. Smerfy zaśpiewały piosenki o tematyce ekologicznej i wyrecytowały wierszyki następnie posprzątały najbliższą okolicę.