Projekt bez tytułu-13
Poznaj Kredkę

od kuchni

Poznaj Kredkę

od kuchni

Slide 3
Zapisz swoje dziecko
już dziś!
Zapisz swoje dziecko
już dziś!
Projekt bez tytułu-8
Akademia Kredki
Akademia Kredki

dla Ciebie i Twojego dziecka

previous arrow
next arrow

O przedszkolu

Jesteśmy Przedszkolem Niepublicznym zapewniającym dzieciom profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie. Dzieci z Kredki to dzieci szczęśliwe, znające swoją wartość, mające poczucie przynależności do grupy społecznej, znające wartości patriotyczne i świadome ekologicznie. Wiedzą czym jest tolerancja i wrażliwość na drugiego człowieka.

Dzieci w Kredce uczą się głównie przez zabawę i doświadczenie. Obcują z literaturą i sztuką poprzez codzienne czytanie, Bajkoterapię, warsztaty muzyczne, koncerty z udziałem prawdziwych muzyków, goszczenie grup teatralnych, wyjazdów na przedstawienia do Domu Kultury, kina, teatru.

Bardzo dbamy, by każde dziecko i każdy rodzic czuł się u nas dobrze, bezpiecznie, rodzinnie i wyjątkowo. Bo każdy jest ważny.

daniel-lloyd-blunk-fernandez-yySHJuzNbJ4-unsplash

Oferta placówki

Nasza placówka zapewnia pełną opieką psychologiczno – pedagogiczną. Mamy również bogatą ofertę zajęć dodatkowych wliczonych w cenę czesnego. Dbamy o dobrą współpracę z rodzicami i opiekunami, o odpowiedni kontakt, przepływ informacji, wsparcie wychowawców i specjalistów w miarę zapotrzebowania. 

Od lipca 2022 prowadzimy terapię integracji sensorycznej.

Zajęcia z pedagogiem

zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • rewalidacja osób z upośledzeniem intelektualnym, niedowidzących i niedosłyszących
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • terapia ręki
 • zajęcia z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych
 • diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego (metoda Warnkego)
 • Arteterapia
 • zajęcia z Treningu Uważności

Zajęcia z neurologopedą

zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • rewalidacja osób z Orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
 • indywidualne zajęcia z zakresu korekty wad wymowy, pracy nad rozwojem myślenia i mowy, poprawy funkcji oddechowych i słuchowych
 • grupowe zajęcia z logorytmiki

Bajkoterapia

zajęcia grupowe z wykorzystaniem odpowiednio dobranych treści literackich

Jej zastosowanie wynika z przekonania, że rozwój dziecka jest możliwy wyłącznie po zaspokojeniu potrzeb emocjonalnych i zagwarantowaniu poczucia bezpieczeństwa. Podczas zajęć dzieci mają okazję do wyciszenia się, słuchania płynnej, poprawnej mowy oraz rozwoju poznawczego, w tym pobudzania i wzbogacania wyobraźni, poznawania oraz wdrażania pozytywnych wartości.

Logorytmika

zabawy słowne, muzyczne, ruchowe, oddechowe i parateatralne

Zajęcia te maja na celu z jednej strony usprawnić artykulatory i nauczyć dzieci świadomie i precyzyjnie „sterować” własna buzią, z drugiej – połączyć rytm i słowo (jak sama nazwa wskazuje).

Jest to zatem kombinacja zabaw słownych, muzycznych, ruchowych, oddechowych i parateatralnych. Zajęcia o takim charakterze pozwalają doskonalić kompetencje językowe poprzez usprawnianie organizmu dziecka od stóp po czubek języka. 

Warsztaty ekologiczne

zajęcia przeprowadzane w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju

W ramach zajęć dzieci uczą się poprzez gry, zabawy, doświadczenia i ciekawe eksperymenty. Duży nacisk położony jest na zadania praktyczne. Warsztaty mają na celu wzbudzić w dzieciach zainteresowanie oraz wrażliwość na tematy związane ze środowiskiem naturalnym oraz odpowiedzialnym i zdrowym rozwojem społecznym.

Zajęcia z arteterapii 

diagnoza potrzeb emocjonalnych
i poznawczo-rozwojowych

Zajęcia mają na celu diagnozę potrzeb emocjonalnych i poznawczo-rozwojowych, wzrost zdolności percepcyjno-poznawczych i emocjonalno-społecznych. Dzieci uczą się uzewnętrzniania przeżyć i doznań, odreagowywania wewnętrznych napięć, niepowodzeń, frustracji i agresji. Celem zajęć jest również relaksacja, doskonalenie koncentrowania uwagi na danej czynności, usprawnianie możliwości ruchowych. Dziecko dzięki tym zajęciom potrafi obserwować swoje emocje oraz odczucia płynące z ciała, nazywać i akceptować swoje własne myśli i emocje. Akceptować siebie takimi, jakie są, a poprzez to rozwijać życzliwość wobec siebie i innych. 

Zajęcia sensomotoryczne

wsparcie procesów zmysłowych i ruchowych

Sensomotoryka to metoda oparta na ogólnie danych podstawach teoretycznych dotyczących rozwoju człowieka. Składa się z dwóch członów: „senso” oraz „motoryka” i tym samym opisuje związek pomiędzy istotą postrzegania i odczuwania otaczającego nas świata, ruchu i działania oraz związanych z tym umiejętności motorycznych. Terapeuta znając tę zależność może poprzez wspieranie procesów sensorycznych (zmysły) i motorycznych (ruch) wpływać na takie umiejętności, jak: postrzeganie, myślenie, emocje, motywacja, zachowanie. Odbywa się to poprzez realizowane cele:

 • pobudzenie zmysłów
 • dostarczanie różnorodnych bodźców
 • poszerzenie świata doznań
 • pobudzanie wyobraźni
 • stwarzanie możliwości do spontanicznej zabawy i kreatywności

Trening umiejętności społecznych

kształtowanie umiejętności prospołecznych

Zajęcia polegają na wdrażaniu dzieci mających problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie do efektywnych sposobów takiego funkcjonowania. Dzieci uczą się właściwej komunikacji z innymi, umiejętności słuchania, reagowania na wypowiedzi innych, zadawania pytań.  Zajęcia kształtują umiejętności prospołeczne – nawiązywanie kontaktu wzrokowego, tworzenie i utrzymywanie granic, pomaganie innym. Dzieci uczą się radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych – kształcą umiejetność asertywnego podejścia, odkrywania swoich słabych i mocnych stron, nazywania i radzenia sobie z własnymi emocjami, rozumienia i szanowania emocji innych.

Język angielski

zajęcia prowadzone metodą Helen Doron

Rehabilitacja ruchowa

wsparcie prawidłowego rozwoju motorycznego

Rytmika

zajęcia muzyczno – ruchowe

Koncerty muzyczne

spotkania muzyczne z udziałem profesjonalnych muzyków

bernard-hermant-bbuTpY447gA-unsplash
luis-arias-j0aQvd0zIyg-unsplash

Strefa Rodzica

Czesne

Nasze czesne obejmuje:

Wyżywienie

Korzystamy z usług cateringu Palce Lizać w Siechnicach.
Opłaty realizowane są we własnym zakresie przez rodziców za pomocą aplikacji „Zamów Posiłek”.

Plan dnia

Możesz zapoznać się z naszym codziennym planem dnia, klikając w przycisk poniżej.

Akademia Kredki

Naszym zdaniem, współpraca między placówką a rodzicami jest niezwykle istotna i potrzebna, aby dzieci mogły spójnie i stabilnie się rozwijać.
Uruchomiliśmy projekt #AkademiaKredki, w ramach którego dzielimy się specjalistyczną wiedzą oraz praktyką związaną z pracą z dziećmi i ich wielopoziomowym rozwojem. O naszych pomysłach, propozycjach i wskazówkach można poczytać na kredkowym profilu na Facebook, gdzie w każdy czwartek publikujemy post z wybranej tematyki. 
 
Oprócz samych postów, szykujemy również materiały wideo, które będą dostępne dla wszystkich Rodziców korzystających z oferty naszej placówki. Mamy nadzieję, że pozwolą one zdobyć wartościową wiedzę, ale również pobudzą kreatywność i zachęcą do twórczego działania w zaciszu domowym.

W ramach #AkademiiKredki dzielimy się
z Wami wiedzą i pomysłami z zakresu:

Daj się zainspirować 🙂 Zaobserwuj nas
na Facebooku i dołącz do #AkademiiKredki !

Zapisy

W celu zapisania dziecka do przedszkola, zapraszamy do skorzystania z formularza zapisów. Wystarczy kliknąć przycisk poniżej, który przekieruje Państwa na odrębną stronę i wypełnić formularz.

Kontakt

Niepubliczne Przedszkole “Kredka”
ul. Leśna 1, 55-200 Stanowice

Dyrektor
Beata Brzezińska

Grupa Bąbelków

Grupa Skrzatów

Grupa Aniołków