Slide 1

Rozbudowujemy się
dla Was

Rozbudowujemy się
dla Was
Rozbudowujemy się dla Was
Slide 2
Weekend w Kredce

Sobotnie warsztaty dla dzieci
Rodzinne niedziele

Slide 3
Zapisz swoje dziecko
już dziś!
Zapisz swoje dziecko
już dziś!
previous arrow
next arrow

O przedszkolu

Jesteśmy Przedszkolem Niepublicznym zapewniającym dzieciom profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie. Dzieci z Kredki to dzieci szczęśliwe, znające swoją wartość, mające poczucie przynależności do grupy społecznej, znające wartości patriotyczne i świadome ekologicznie. Wiedzą czym jest tolerancja i wrażliwość na drugiego człowieka.

Dzieci w Kredce uczą się głównie przez zabawę i doświadczenie. Obcują z literaturą i sztuką poprzez codzienne czytanie, Bajkoterapię, warsztaty muzyczne, koncerty z udziałem prawdziwych muzyków, goszczenie grup teatralnych, wyjazdów na przedstawienia do Domu Kultury, kina, teatru.

Bardzo dbamy, by każde dziecko i każdy rodzic czuł się u nas dobrze, bezpiecznie, rodzinnie i wyjątkowo. Bo każdy jest ważny.

daniel-lloyd-blunk-fernandez-yySHJuzNbJ4-unsplash

Oferta placówki

Nasza placówka zapewnia pełną opieką psychologiczno – pedagogiczną. Mamy również bogatą ofertę zajęć dodatkowych wliczonych w cenę czesnego. Dbamy o dobrą współpracę z rodzicami i opiekunami, o odpowiedni kontakt, przepływ informacji, wsparcie wychowawców i specjalistów w miarę zapotrzebowania. 

Od lipca 2022 zaczynamy terapię integracji sensorycznej.

Zajęcia z pedagogiem

zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • rewalidacja osób z upośledzeniem intelektualnym, niedowidzących i niedosłyszących
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • terapia ręki
 • zajęcia z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych
 • diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego (metoda Warnkego)
 • Arteterapia
 • zajęcia z Treningu Uważności

Zajęcia z neurologopedą

zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • rewalidacja osób z Orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
 • indywidualne zajęcia z zakresu korekty wad wymowy, pracy nad rozwojem myślenia i mowy, poprawy funkcji oddechowych i słuchowych
 • grupowe zajęcia z logorytmiki

Bajkoterapia

zajęcia grupowe z wykorzystaniem odpowiednio dobranych treści literackich

Jej zastosowanie wynika z przekonania, że rozwój dziecka jest możliwy wyłącznie po zaspokojeniu potrzeb emocjonalnych i zagwarantowaniu poczucia bezpieczeństwa. Podczas zajęć dzieci mają okazję do wyciszenia się, słuchania płynnej, poprawnej mowy oraz rozwoju poznawczego, w tym pobudzania i wzbogacania wyobraźni, poznawania oraz wdrażania pozytywnych wartości.

Logorytmika

zabawy słowne, muzyczne, ruchowe, oddechowe i parateatralne

Zajęcia te maja na celu z jednej strony usprawnić artykulatory i nauczyć dzieci świadomie i precyzyjnie „sterować” własna buzią, z drugiej – połączyć rytm i słowo (jak sama nazwa wskazuje).

Jest to zatem kombinacja zabaw słownych, muzycznych, ruchowych, oddechowych i parateatralnych. Zajęcia o takim charakterze pozwalają doskonalić kompetencje językowe poprzez usprawnianie organizmu dziecka od stóp po czubek języka. 

Wychowanie do wartości

przygotowanie do życia w warunkach konkretnej rzeczywistości społecznej

Wartości stanowią fundament procesu wychowania. Istotą procesu wychowawczego jest pokazanie dzieciom tego, co wartościowe, a także przybliżanie i uzasadnianie tych wartości, a tym samym przygotowanie do życia w warunkach konkretnej rzeczywistości społecznej. Zajęcia rozwijają empatię, tolerancję, uwrażliwiają dzieci, kształtują umiejętności współdziałania i odpowiedzialności oraz kulturalnych i przyjaznych postaw wobec drugiej osoby.

Zajęcia z arteterapii 

diagnoza potrzeb emocjonalnych
i poznawczo-rozwojowych

Zajęcia mają na celu diagnozę potrzeb emocjonalnych i poznawczo-rozwojowych, wzrost zdolności percepcyjno-poznawczych i emocjonalno-społecznych. Dzieci uczą się uzewnętrzniania przeżyć i doznań, odreagowywania wewnętrznych napięć, niepowodzeń, frustracji i agresji. Celem zajęć jest również relaksacja, doskonalenie koncentrowania uwagi na danej czynności, usprawnianie możliwości ruchowych. Dziecko dzięki tym zajęciom potrafi obserwować swoje emocje oraz odczucia płynące z ciała, nazywać i akceptować swoje własne myśli i emocje. Akceptować siebie takimi, jakie są, a poprzez to rozwijać życzliwość wobec siebie i innych. 

Zajęcia sensomotoryczne

wsparcie procesów zmysłowych i ruchowych

Sensomotoryka to metoda oparta na ogólnie danych podstawach teoretycznych dotyczących rozwoju człowieka. Składa się z dwóch członów: „senso” oraz „motoryka” i tym samym opisuje związek pomiędzy istotą postrzegania i odczuwania otaczającego nas świata, ruchu i działania oraz związanych z tym umiejętności motorycznych. Terapeuta znając tę zależność może poprzez wspieranie procesów sensorycznych (zmysły) i motorycznych (ruch) wpływać na takie umiejętności, jak: postrzeganie, myślenie, emocje, motywacja, zachowanie. Odbywa się to poprzez realizowane cele:

 • pobudzenie zmysłów
 • dostarczanie różnorodnych bodźców
 • poszerzenie świata doznań
 • pobudzanie wyobraźni
 • stwarzanie możliwości do spontanicznej zabawy i kreatywności

Trening umiejętności społecznych

kształtowanie umiejętności prospołecznych

Zajęcia polegają na wdrażaniu dzieci mających problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie do efektywnych sposobów takiego funkcjonowania. Dzieci uczą się właściwej komunikacji z innymi, umiejętności słuchania, reagowania na wypowiedzi innych, zadawania pytań.  Zajęcia kształtują umiejętności prospołeczne – nawiązywanie kontaktu wzrokowego, tworzenie i utrzymywanie granic, pomaganie innym. Dzieci uczą się radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych – kształcą umiejetność asertywnego podejścia, odkrywania swoich słabych i mocnych stron, nazywania i radzenia sobie z własnymi emocjami, rozumienia i szanowania emocji innych.

Język angielski

zajęcia prowadzone metodą Helen Doron

Rehabilitacja ruchowa

wsparcie prawidłowego rozwoju motorycznego

Rytmika

zajęcia muzyczno – ruchowe

Koncerty muzyczne

spotkania muzyczne z udziałem profesjonalnych muzyków

bernard-hermant-bbuTpY447gA-unsplash
luis-arias-j0aQvd0zIyg-unsplash

Strefa Rodzica

Cennik

Nasze czesne obejmuje:

Czesne wynosi 440 zł miesięcznie.

Wyżywienie

Korzystamy z usług cateringu Palce Lizać w Siechnicach.
Opłaty realizowane są we własnym zakresie przez rodziców za pomocą aplikacji „Zamów Posiłek”.

Plan dnia

Możesz zapoznać się z naszym codziennym planem dnia, klikając w przycisk poniżej.

Kredka weekendowo

Kredka jest dla nas czymś więcej, niż tylko placówką oświatową. Zależy nam na integracji ze społecznością lokalną oraz poszerzaniu naszej oferty edukacyjnej, skierowanej do najmłodszych. Dlatego od 2022 roku realizujemy projekt „Kredka weekendowo”. W ramach weekendowych aktywności, organizujemy sobotnie zajęcia dodatkowe dla dzieci z zakresu języka, ekologii oraz kultury i sztuki, a jedną niedzielę w miesiącu przeznaczamy na integracyjne spotkania rodzinne.

Aktywne soboty

W każdą sobotę miesiąca w naszym przedszkolu organizowane są dodatkowe, odpłatne zajęcia tematyczne dla dzieci. Od godziny 10:00 do 14:00 dzieci mają szansę rozwinąć swoje zdolności językowe poprzez zabawy słowem, wcielić się w rolę małych odkrywców na tropie przyrody, jak również poznać ciekawych gości – lokalnych twórców i artystów, którzy zaproszą ich do wspólnej kreacji. Więcej o sobotnich spotkaniach dowiesz się, śledząc naszego Facebooka.

Rodzinne niedziele

Pragniemy, aby nasze przedszkole było nie tylko miejscem przyjaznym dzieciom, ale również służyło lokalnej społeczności. Dlatego w każdym miesiącu przeznaczamy jedną niedzielę na spotkania rodzinne w Kredce – a czasem nawet poza nią :). Organizujemy wycieczki w plenerze, ciekawe warsztaty familijne i inne aktywności, które mają integrować i budować społeczność. Więcej o niedzielnych spotkaniach dowiesz się, śledząc naszego Facebooka.

Zapisy

W celu zapisania dziecka do przedszkola, zapraszamy do skorzystania z formularza zapisów. Wystarczy kliknąć przycisk poniżej, który przekieruje Państwa na odrębną stronę i wypełnić formularz.

Kontakt

Niepubliczne Przedszkole “Kredka”
ul. Leśna 1, 55-200 Stanowice

Dyrektor
Beata Brzezińska

Grupa Bąbelków

Grupa Skrzatów

Grupa Krasnoludków