Zgłoś dziecko


Dane Dziecka


Rodzice/Opiekunowie prawni

Adres kontaktowy. Na ten adres otrzymasz potwierdzenie zapisu.

Upoważnieni do odbioru dziecka (inni niż rodzice/opiekunowie prawni)

1)
2)

3)
4)
Wysyłając ten formularz wyrażasz zgodę na przetwarzenie zawartych w nim danych do przeprowadzenia procesu rekrutacji.