mgr Marzena Mikoda – absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, kierunek Pedagogika, gdzie uzyskała tytuł licencjata w specjalności surdopedagogiki oraz magistra z pedagogiki przedszkolnej. Studia podyplomowe ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim z edukacji wczesnoszkolnej oraz w Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej w Brzegu w zakresie Oligofrenopedagogiki.

Jest wychowawczynią grupy 0. Prowadzi język migowy dla grupy 0, I i II

Ukończone kursy:

 • Wychowawca kolonijny
 • Wykształcony nauczyciel

 

Anna Kurowska - absolwentka Liceum Ekonomiczno-Administracyjnego w Grodkowie. Ukończyła szkołę o specjalności asystent nauczyciela w przedszkolu.


Jest pomocą nauczyciela w grupie 0.


Sabina Woźniakowska – absolwentka technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Oławie, studentka pedagogiki w Dolnośląskiej Szkole Wyższej,  ukończyła staż w Miejskim Przedszkolu nr 4 w Oławie na stanowisku Nauczyciel przedszkola.

Jest wychowawczynią grupy I.

Ukończone kursy:

 • Kurs udzielania pierwszej pomocy
 • Szkolenie z zakresu warunkowania klasycznego i  instrumentalnego
 • Wykształcony nauczyciel
 • Kierownik wypoczynku
 • Kierownik wycieczek szkolnych


Małgorzata Górska - absolwentka XIII LO we Wrocławiu, im. Aleksandra Fredry. Ukończyła szkołę o specjalności asystent nauczyciela w przedszkolu.

Jest pomocą w grupie I.

Ukończone kursy:

 • Szkolenie z zakresu warunkowania klasycznego i  instrumentalnego.


mgr Anna Piestrak - absolwentka Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno–Pedagogicznej w Łowiczu na kierunku Pedagogika oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu, gdzie ukończyła studia podyplomowe na kierunku Edukacja Elementarna – kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne.

Jest wychowawcą grupy II.

Ukończone kursy:

 • "Wspieranie rozwoju dzieci na etapie edukacji przedszkolnej"
 • Kurs udzielania pierwszej pomocy


Jagoda Kopij - absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na kierunku pedagogika ogólna ze specjalnością Pedagogika Rodzinna. Obecnie kontynuuje naukę na tej samej uczelni na kierunki Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.

Jest pomocą nauczyciela w grupie II.

mgr Karolina Boratyńska – Specjalista ds. planowania i zarządzania placówką, wychowawca grupy III, nauczyciel kontraktowy,  absolwentka Uniwersytetu w Opolu na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym, gdzie uzyskała tytuł licencjata w specjalności "Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym" oraz tytuł magistra  w specjalności  "Planowanie i zarządzenie edukacją"

Ukończone kursy:

 • Cambridge English Entry Level Award in ESOL Skills for Life -Entry 3 QFC
 • "Wspieranie rozwoju dzieci na etapie edukacji przedszkolnej"
 • Kurs udzielania pierwszej pomocy
 • Szkolenie z zakresu warunkowania klasycznego i  instrumentalnego


Małgorzata Sinkowska - studentka pedagogiki ogólnej Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej w Brzegu.

Jest pomocą w grupie  III.

Ukończone kursy:

 • Wychowawca kolonijny
 • Kurs udzielania pierwszej pomocy
 • Szkolenie z zakresu warunkowania klasycznego i  instrumentalnego


Jolanta Zajączkowska – absolwentka Technikum Logistycznego w Oławie.

Jest pomocą w przedszkolu.

mgr Joanna Kuś – prowadzi Gabinet Terapii Dziecięcej Joanna Kuś, nauczyciel kontraktowy, oligofrenopedagog, terapeuta ręki, absolwentka Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu w specjalności "Pedagogika ogólna".

Prowadzi zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze, zajęcia grupowe i indywidualne z wykorzystaniem wszystkich umiejętności zdobytych na n/w kursach.

Ukończone kursy:

 • "Metoda dobrego startu I stopnia"
 • "Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne"
 • "Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce wg integracji odruchów dr Sally Goddard"
 • "Wspieranie rozwoju dzieci na etapie edukacji przedszkolnej"
 • Kurs udzielania pierwszej pomocy
 • Szkolenie z zakresu warunkowania klasycznego i  instrumentalnego
 • Terapia ręki i ergoterapia w pediatrii
 • Kurs I stopnia pt. ,, Zrozumieć Autyzm w ujęciu HANDLE"- metoda RDI
 • Wstęp so SENSOPLASTYKI
 • Komunikacja alternatywna - etap I


mgr Anna Różańska-Gał – logopeda, certyfikowana terapeutka Psychostymulacyjnej Metody Kształtowania i Rozwoju Mowy oraz Myślenia DYNA-LINGUA M.S, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Filologicznego na kierunku Filologia polska oraz Podyplomowego Studium Logopedycznego przy Uniwersytecie Wrocławskim.

Prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne jako logopeda.

Ukończone kursy:

 • "Specyficzne aspekty zaburzeń mowy"
 • "Zaburzenia mowy na tle autyzmu"
 • "Terapia dysleksji" – certyfikat terapeuty
 • Kurs udzielania pierwszej pomocy
 • Terapia funkcji pokarmowych
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
 • Komunikacja alternatywna-etap I
 • Udział w licznych konferencjach dotyczących zaburzeń mowy
 • Bajkoterapia w Pracy Nauczyciela


mgr Adrianna Suchocka - absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na Wydziale Fizjoterapii, specjalność: "NDT Bobath", "PNF"

Prowadzi indywidualną terapię ruchową z dziećmi niepełnosprawnymi.

Ukończone kursy:

 • "PNF" (certyfikat terapeuty PNF)
 • "Gimnastyka Mózgu"
 • "Kinezjologia Edukacyjna"
 • "Kurs podstawowej nauki pływania osób niepełnosprawnych wg koncepcji metody Hallwick"
 • "Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne"
 • "Wczesna Interwencja z zastosowaniem ustno-twarzowej terapii regulacyjnej wg koncepcji Castillo Moralesa"
 • "NDT - Bobath" (certyfikat terapeuty)
 • "Kurs instruktorski masażu Shantala"
 • "Kinesiology Taping"


mgr Agata Słobodecka -  absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na Wydziale Fizjoterapii, specjalność: "Terapia ręki", "Terapia twarzowo-krzyżowa", "Masaż Shantala"

Prowadzi indywidualną terapię ruchową z dziećmi niepełnosprawnymi.

Ukończone kursy:

 • "Gimnastyka Mózgu"
 • "Kinezjologia Edukacyjna"
 • "Rehabilitacja Dzieci Ryzyka"
 • "Kurs podstawowej nauki pływania osób niepełnosprawnych wg koncepcji metody Hallwick"
 • "Neurologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej i podstawowa ich ocena"
 • "Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne"
 • "Diagnostyka i terapia zaburzeń integracji sensorycznej" (certyfikat terapeuty)
 • "Wczesna Interwencja z zastosowaniem ustno-twarzowej terapii regulacyjnej wg koncepcji Castillo Moralesa"
 • "Kurs Terapii Cranio-Sacralnej (terapia czaszkowo-krzyżowa)" Upledger Institut DE
 • "Kurs doskonalący terapii ręki"
 • "Kurs Terapii Cranio-Sacralnej"
 • "Manipulacje Wisceralne"
 • "Kurs Terapii Cranio-Sacralnej" UK


Edyta Olichwer – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Oławie.

Jest pracownikiem administracyjno - biurowym.

Ukończone kursy:

 • Kurs udzielania pierwszej pomocy


Krzysztof Horoszkiewicz - jest konserwatorem.

mgr Ewa Tuziak - nauczyciel kontraktowy, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Witelona w Legnicy, Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

Ukończone kursy:

 • Szkolenie ,,Jak radzić sobie z niegrzecznym przedszkolakiem?”
 • Projekt ,,Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oławskim
 • ,,Dokumentowanie zadań i wymagań kwalifikacyjnych/ egzaminacyjnych przez nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu”
 • Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy: ,,Zasady udzielania pierwszej pomocy”


Katarzyna Kostrzycka - absolwentka Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu na kierunku Pedagogika ze specjalizacją "Wychowanie wczesnoszkolne z elementami terapii".

Ukończone kursy:

 • "Podstawy felinoterapii" organizowany przez Fundację "Razem Łatwiej", gdzie zdobyła wiedzę i umiejętności do prowadzenia zajęć z udziałem kotów
 • Kurs udzielania pierwszej pomocy