Celem pracy Centrum jest wspieranie naturalnego, indywidualnego rozwoju dziecka.

Wiemy czego najbardziej potrzebują dzieci na poszczególnych etapach rozwoju i tym właśnie kierujemy się w planowaniu zajęć i doborze środków edukacyjnych. Nasze założenia wypływają z faktu, że dzieci w naturalny sposób bawiąc się, jednocześnie się rozwijają. Są w tym spontaniczne, radosne i otwarte na otaczający je świat. W naszym Centrum każde dziecko poprzez zabawę, zdobywa kolejne umiejętności, w odpowiednim dla siebie rytmie i czasie.

W ramach Centrum funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole "Kredka" przyjmujące dzieci zdrowe oraz posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Oferujemy również indywidualną terapię logopedyczną, ruchową i pedagogiczną.

Kolejną formą naszej działalności jest także organizowanie przyjęć urodzinowych dla dzieci.