Rekrutacja dzieci trwa przez cały rok kalendarzowy do wyczerpania miejsc.

Dzieci są przyjmowane według kolejności zgłoszeń. Pierwszeństwo mają dzieci z terenu gminy Oława. Zapisanie dziecka następuje po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną oraz podpisaniu umowy.

Po prawidłowym wypełnieniu i przesłaniu formularza elektronicznego skontaktujemy się z Państwem w celu umówienia spotkania i podpisania umowy.

 

Zapisz dziecko